VEDENÍ ÚČETNICTVÍ


Zajistíme kompletní vedení účetnictví Vaší firmy.


-    vedení jednoduchého účetnictví

-    vedení podvojného účetnictví

-    zpracování účetní závěrky a příloh

-    zpracování daňových přiznání

-    vyhotovení výročních zpráv

-    zpracování dokladů i zpětně

-    zpracování mezd, skladů atd.

-    řešení DPH

-    zpracování veškerého výkaznictví