PORADENSTVÍ PŘI KONKURZNÍM ŘÍZENÍ


Konkurz na majetek společnosti je vždy maximálně nepříjemný proces. Ať už je podnikatel v roli úpadce, či konkurzního věřitele. Proto naše služby, mimo jiné, zahrnují:


-    příprava společnosti na prohlášení konkurzu

-    komunikace se správcem konkurzní podstaty

-    přihlášky pohledávek do konkurzu

-    dražby v rámci konkurzu