LIKVIDACE SPOLEČNOSTÍ


Likvidace nemusí mít nutně negativní dopad. Záleží ovšem na přístupu, na znalosti problematiky, a dostupných možností řešení problémů. Proto Vám nabízíme:


-    příprava podkladů pro vstup do likvidace

-    dosazení likvidátora

-    vytvoření likvidační skupiny

-    realizace likvidačního plánu

-    zabezpečení průběhu likvidace

-    rozdělení likvidačního zůstatku