O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Původně sdružení osob a následně akciová společnost Thor Group vznikla jako reakce na „zatím“ marná volání po kompletním podnikatelském servisu. Většina firem působících v tomto oboru se specializuje na jednotlivé problémy, tzn. jedni na ekonomické poradenství, druzí na vymáhání pohledávek, třetí se zabývají likvidací firem...
Podnikatel, který chtěl vyřešit problémy své společnosti pak často nemá prostor pro svoji práci, místo toho řeší nesrovnalosti díky špatné spolupráci těchto „specializovaných“ firem, a často končí mnohem hůře, než když s nimi začínal. Nemluvě o skutečnosti, že všem těmto firmám musel zvlášť zaplatit nemalé prostředky.

NAŠE ŘEŠENÍ JE MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ!

Nejenže jsme schopni fundovaně navrhnout postup řešení takřka jakékoli situace, jsme schopni toto řešení i kompletně realizovat.
Při takovéto komplexní realizaci čerpáme zejména z vlastních zásob osvědčených kádrů (ať už daňových poradců, likvidátorů, manažerů pro krizová řízení či ekonomických poradců). Tito naši pracovníci jsou např. členy Komory specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR, dále jsou uvedeni na seznamu správců konkurzních podstat vedeného u krajského soudu v Brně apod. V potřebných případech se obracíme na spřátelené společnosti a renomované advokátní kanceláře v Brně a Praze. Takto zajišťujeme kompletní právní a ekonomický servis pro Vaši společnost.