PROVÁDĚNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB


V návaznosti na novelu zákona o veřejných dražbách Vám nabízíme následující služby:


-    zajištění potřebných podkladů, včetně vypracování odhadů soudními      odhadci

-    vyhotovení dražební vyhlášky

-    organizace případných prohlídek

-    realizace dražby naším smluvním partnerem - společností oprávněnou      Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR tyto úkony vykonávat