ARCHIVNÍ SLUŽBA


Některé firemní spisy a dokumentaci je podnikatel povinen uchovávat řadu let (u personalistiky např. až 45 roků). Proto Vám nabízíme profesionální archivní služby zajišťované naším smluvním partnerem. Tyto, mimo jiné, zahrnují:


- evidenci, třídění a skartaci dokumentů

- uchování a zabezpečení dokumentů

- zabezpečení podkladů pro budoucí kontroly

- předání archiválií příslušnému státnímu či okresnímu archívu