UŽITEČNÉ ODKAZY


KSKŘI - Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci

Cílem Komory je zvyšovat odbornou úroveň profesí správce majetku, likvidátor, správce konkurzní a vyrovnací podstaty, a poradce pro otázky krizového řízení a insolvence formou vzdělávacích programů; vytvoření základny pro integritu postupů, rozvoje metologie, a dopracování potřebné legislativy; vytvoření podmínek pro spolupráci Komory s orgány českého státu, dalšími profesními organizacemi ČR i v zahraničí.
ARES – Administrativní registr ekonomických subjektů

Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
Ekonomické subjekty, které z jakéhokoli důvodu nemají uvedené IČ a nelze je jednoznačně identifikovat, nemusí být zobrazené (nalezené).
BusinessInfo.cz – Oficiální portál pro podnikání a export
Obchodní rejstřík – vyhledávání osob

www.justice.cz

Obchodní rejstřík – vyhledávání firem

www.justice.cz

Plátci DPH

wwwinfob.mfcr.cz

Registr živnostenského podnikání

rzp.mpo.cz
Informace o návrzích na konkurz

www.ssz.mpsv.cz