Vaše údaje považujeme za přísně důvěrné a proto je tento dotazník, přes který je odesíláte, přístupný pouze přes protokol HTTPS (Secure HTTP) pomocí SSL (Secure Socket Layer). Chráníme tak maximálně vaši anonymitu i bezpečí.

Dotazník
Hvězdičkou označené údaje jsou povinné.

Právní forma
Název firmy
IČO (*)
Adresa
Město
PSČ
eMail
Kontaktní osoba (*)
Kontaktní telefon (*)


stručná charakteristika firmy

Základní jmění
Počet zaměstnanců
Hlavní činnost společnosti


závazky

Úvěry
Běžný obchodní styk
Závazky ke státu
K leasingovým společnostem a jejich struktura
Jiné závazky a jejich struktura
Hospodářský výsledkek minulých let


majetek

Nemovitý (břemena)
Cenné papíry (druhy)
Výrobní technologie
Ostatní HIM
DHIM
Finanční majetek a investice
Oběžná aktivita
Pohledávky a jejich struktura
Žaloby podané společností (na koho, výsledek)
Žaloby podané na společnost (kým, výsledek)
Návrh na konkurz (vlastní, věřitelský, soudní)
Aktiva celkem
Pasiva celkem


váš zájem o naše služby

Zde si prosím vyberte požadovanou(é) službu(y).
Dělení firmy
Likvidace firmy
Odhad firmy
Odkup firmy
Revitalizace firmy
Dočasný vstup investora
Komplexní právní, ekon. a daňový servis
Jiné